Услови на употреба

Добредојдовте на домаќинска веб-страница на 1xbet-mk.click.

Овие услови на користење го дефинираат начинот на користење на нашата веб-страница и ја регулираат вашата интеракција со неа. Вашето продолжување на користење на оваа страница исто така претставува и израз на согласност со овие услови на користење.

Одбивање од одговорност

Употребата на нашата веб-страница е ваша лична одговорност. Мило ни е што одлучивте да ја користите нашата страница, но ние не гарантираме ни одговорност за точноста, потполноста или доступноста на информациите на страницата. Вие прифаќате дека користите информациите на ваша сопствена ризика и ние не се одговорни за било каква штета или губиток предизвикан од оваа употреба.

На нашата веб-страница може да има линкови до други страници кои не се под контролата на 1xbet-mk.click. Ние не сме одговорни за содржината на овие страници и нивната употреба е на вашиот ризик.

Приватност

Користењето на нашата веб-страница се заштитува со нашата политика за приватност. Ве молиме да ја прочитате нашата политика за приватност за да се запознаете со начинот на кој се користат и се заштитуваат вашите лични податоци.

  • Приколка 1
  • Приколка 2
  • Приколка 3

Користењето на нашата страница подразбира ваша согласност со нашата политика за приватност.

Користење на контент

Содржините, вклучувајќи ги текстовите, сликите и видеата на оваа веб-страница, се заштитени со авторски права. Не е дозволено ниедно нелегално или неавторизирано користење на содржините и морате да бидете свесни за можните законски последици за нарушување на авторските права.

  • Приколка 1
  • Приколка 2
  • Приколка 3

Набавката на содржини од веб-страницата може да биде дозволена само со писмено договорен договор со 1xbet-mk.click.